Mieszany system wynagradzania nie może skutkować zaniżeniem pensji

Co do zasady oczywiście możliwe jest ustalenie w umowie o pracę mieszanego systemu wynagradzania pracownika, z tym jednak zastrzeżeniem, że zastosowanie w praktyce jednej z określonych w umowie stawek zaszeregowania nie może prowadzić do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia niższego od tego, które uzyskałby on po zastosowaniu drugiej stawki. Obowiązuje bowiem zasada korzystności, zwana też zasadą uprzywilejowania pracownika (art. 18 kodeksu pracy), która przejawia się w tym, że spośród stawek osobistego zaszeregowania (godzinowej lub miesięcznej) należy wybrać tę, która zapewni pracownikowi wyższe wynagrodzenie miesięczne.

Publikacja: 07.09.2023 02:00

Mieszany system wynagradzania nie może skutkować zaniżeniem pensji

Foto: Adobe Stock

Tak orzekł Sąd Najwyższy postanowieniem z 22 lutego 2023 r. (III PSK 59/22).

W analizowanej sprawie powodowie dochodzili od pracodawcy zapłaty m.in. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nocnych. Na etapie rekrutacji powodowie zostali poinformowani o wysokości wynagrodzenia miesięcznego. Ostatecznie w umowie ich wynagrodzenie zostało określone w dwojaki sposób: według stawki godzinowej i jako wynagrodzenie miesięczne – choć w tym przypadku określenie kwoty przyjęło brzmienie „płaca miesięczna za normatywne godziny pracy nie mniejsza niż”. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego w przeliczeniu na godziny nie pokrywała się jednak z określoną w umowie wysokością wynagrodzenia według stawki godzinowej.

Pozostało 86% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży