To kolejna odsłona sporu wokół inwestycji ze stołecznego Wawra Słoneczna Leśniczówka, o której pisaliśmy w „Rz". Przypomnijmy, że w projektach aktów notarialnych przenoszących własność lokali z tego przedsięwzięcia znalazły się zapisy, na mocy których konsumenci mieli zrzec się kar umownych, jakich mogliby dochodzić od dewelopera, i oświadczyć, że nie będą składać sprzeciwów w procedurze uzyskania warunków zabudowy dla planowanej w sąsiedztwie inwestycji. Akty te podpisywane były w kancelarii notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej, która podkreśla, że działała w ramach obowiązującego prawa. Samorząd notarialny i Ministerstwo Sprawiedliwości badają, czy tak faktycznie było i czy rejent, godząc się na niekorzystne dla konsumentów sformułowania, naruszyła godność zawodu oraz art. 80 prawa o notariacie. Wynika z niego, że notariusz przy dokonywaniu czynności ma czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron.

– Do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęły dwie skargi na notariusz Martę Józefinę Pruszczyńską. Są aktualnie przedmiotem analizy prawidłowości treści sporządzonych projektów umów i działania pani notariusz – podaje biuro prasowe resortu.

Czytaj też:

Zakup mieszkania: na co uważać u notariusza

W starciu z deweloperem kupujący nie jest bez szans

Akt notarialny podpiszemy przez Internet - apel Polskiego Związku Firm Deweloperskich

I informuje, że po złożeniu do ministra sprawiedliwości skargi na działalność notariusza podlega ona badaniu w trybie przepisów k.p.a. Ten zaś pozwala, by minister sam rozpoznał skargę, przekazał ją właściwej radzie izby notarialnej lub prezesowi sądu apelacyjnego wykonującemu czynności nadzorcze.

– Po stwierdzeniu, że skarga jest zasadna i może rodzić odpowiedzialność dyscyplinarną, podejmowane są czynności w trybie art. 58 prawa o notariacie, przy czym wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą zgłosić minister sprawiedliwości lub rada właściwej izby notarialnej po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego – podaje resort sprawiedliwości.

Jak ustaliliśmy, warszawska rada notarialna jeszcze nie podjęła decyzji o wszczęciu postępowania. Do niej jednak również skarżyli się nabywcy mieszkań ze Słonecznej Leśniczówki.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Skargi są przedmiotem analizy. Aby móc podjąć decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, musimy najpierw zbadać treść umów deweloperskich oraz projektów aktów. Istotne jest również poznanie stanu faktycznego – mówi notariusz Artur Kędzierski, wiceprezes Izby Notarialnej w Warszawie.