Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, a także korzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody w rozwiązaniu z nim stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmianami planu nauczania uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie tej osoby w pełnym wymiarze zajęć.

Stawiane warunki