SN o biznesowo-konsumenckich kredytach frankowych

Aby kredyt frankowy, mieszany korzystał z konsumenckiej ochrony, cel gospodarczy nie może w nim dominować. To sedno czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego.

Publikacja: 27.10.2023 03:00

SN o biznesowo-konsumenckich kredytach frankowych

Foto: Adobe Stock

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę małżonków H., którzy domagali się zasądzenia od Getin Noble Banku (teraz w upadłości) zwrotu nadpłaconej ich zdaniem części rat wynikłej z niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka z grudnia 2015 r. A na wypadek nieuwzględnienia tego żądania, zapłaty ok. pół mln zł z powołaniem się na sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego, a konkretniej braku precyzyjności ich świadczenia i nieprzyzwoitości pobranych opłat okołokredytowych.

Sądy Okręgowy i Apelacyjny we Wrocławiu ustaliły, że małżonek zawierał umowę w charakterze przedsiębiorcy (co wynika też z wniosku o udzielenie kredytu). Poza tym część kredytu była przeznaczona na spłatę innego kredytu, również związanego z jego biznesem, oraz na rozbudowę hotelu i zakup przyległych do niego działek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej jako wspólnika spółki cywilnej. Kredyt był więc w 96,58 proc. związany z jego działalnością gospodarczą. „Konsumencki” cel umowy stanowił więc jedynie jej znikomy procent, niewystarczający do podważenia jej charakteru ściśle związanego z działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej

Dopuszczalność utrzymania umowy kredytu frankowego w mocy

SO oddalił w ogóle żądanie powodów. SA uznał, że umowę można utrzymać, wprowadzając do niej średni kurs CHF, i zasądził im 106 tys. zł jako refundację ich straty.

H. nie dali za wygraną i odwołali się do Sądu Najwyższego. Ich pełnomocnicy, radcowie prawni Agnieszka Sobczyk i Mariusz Korpalski, przekonywali SN, że kredyt miał charakter gospodarczy, gdyż powódka nie prowadziła działalności gospodarczej, a skoro tak, to zgodnie z wyrokiem TSUE C-570/21 cały kredyt ma charakter konsumencki, a to wydatnie wzmocniłoby ich ochronę prawną przed zastosowaniem nieuczciwych warunków umowy. Stwierdzenie nieważności umowy pozwoliłoby kredytobiorcom domagać się zwrotu zapłaconych rat i wstrzymania spłaty przyszłych oraz wykreślenia hipoteki.

Z kolei pełnomocnicy syndyka banku, mecenasi Andrzej Springer, Mirosław Skrycki i Michał Nowa, też odwoływali się do TSUE, wskazując, że trzeba patrzeć na całokształt działalności gospodarczej kredytobiorców. Powodowie mieli jeszcze własną firmę, a powódka sama jeszcze jedną.

Sąd Najwyższy przychylił się do ich stanowiska. Sędzia Krzysztof Wesołowski powiedział w uzasadnieniu, że ustalenia SA, że powód przeznaczał kredyt na działalność gospodarczą, a nawet część na spółkę cywilną, w istocie był nakładem na jego majątek jako wspólnika spółki. Z kolei jego żona, gdyby nawet uznać, że nie prowadziła działalności gospodarczej, to będąc związana z mężem przedsiębiorcą małżeńską wspólnością majątkową, nie może być tu traktowana jak konsument.

Sygnatura akt: II CSKP 863/23

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę małżonków H., którzy domagali się zasądzenia od Getin Noble Banku (teraz w upadłości) zwrotu nadpłaconej ich zdaniem części rat wynikłej z niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka z grudnia 2015 r. A na wypadek nieuwzględnienia tego żądania, zapłaty ok. pół mln zł z powołaniem się na sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego, a konkretniej braku precyzyjności ich świadczenia i nieprzyzwoitości pobranych opłat okołokredytowych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?