SN o biznesowo-konsumenckich kredytach frankowych

Aby kredyt frankowy, mieszany korzystał z konsumenckiej ochrony, cel gospodarczy nie może w nim dominować. To sedno czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego.

Publikacja: 27.10.2023 03:00

SN o biznesowo-konsumenckich kredytach frankowych

Foto: Adobe Stock

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę małżonków H., którzy domagali się zasądzenia od Getin Noble Banku (teraz w upadłości) zwrotu nadpłaconej ich zdaniem części rat wynikłej z niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka z grudnia 2015 r. A na wypadek nieuwzględnienia tego żądania, zapłaty ok. pół mln zł z powołaniem się na sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego, a konkretniej braku precyzyjności ich świadczenia i nieprzyzwoitości pobranych opłat okołokredytowych.

Sądy Okręgowy i Apelacyjny we Wrocławiu ustaliły, że małżonek zawierał umowę w charakterze przedsiębiorcy (co wynika też z wniosku o udzielenie kredytu). Poza tym część kredytu była przeznaczona na spłatę innego kredytu, również związanego z jego biznesem, oraz na rozbudowę hotelu i zakup przyległych do niego działek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej jako wspólnika spółki cywilnej. Kredyt był więc w 96,58 proc. związany z jego działalnością gospodarczą. „Konsumencki” cel umowy stanowił więc jedynie jej znikomy procent, niewystarczający do podważenia jej charakteru ściśle związanego z działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej

Dopuszczalność utrzymania umowy kredytu frankowego w mocy

SO oddalił w ogóle żądanie powodów. SA uznał, że umowę można utrzymać, wprowadzając do niej średni kurs CHF, i zasądził im 106 tys. zł jako refundację ich straty.

H. nie dali za wygraną i odwołali się do Sądu Najwyższego. Ich pełnomocnicy, radcowie prawni Agnieszka Sobczyk i Mariusz Korpalski, przekonywali SN, że kredyt miał charakter gospodarczy, gdyż powódka nie prowadziła działalności gospodarczej, a skoro tak, to zgodnie z wyrokiem TSUE C-570/21 cały kredyt ma charakter konsumencki, a to wydatnie wzmocniłoby ich ochronę prawną przed zastosowaniem nieuczciwych warunków umowy. Stwierdzenie nieważności umowy pozwoliłoby kredytobiorcom domagać się zwrotu zapłaconych rat i wstrzymania spłaty przyszłych oraz wykreślenia hipoteki.

Z kolei pełnomocnicy syndyka banku, mecenasi Andrzej Springer, Mirosław Skrycki i Michał Nowa, też odwoływali się do TSUE, wskazując, że trzeba patrzeć na całokształt działalności gospodarczej kredytobiorców. Powodowie mieli jeszcze własną firmę, a powódka sama jeszcze jedną.

Sąd Najwyższy przychylił się do ich stanowiska. Sędzia Krzysztof Wesołowski powiedział w uzasadnieniu, że ustalenia SA, że powód przeznaczał kredyt na działalność gospodarczą, a nawet część na spółkę cywilną, w istocie był nakładem na jego majątek jako wspólnika spółki. Z kolei jego żona, gdyby nawet uznać, że nie prowadziła działalności gospodarczej, to będąc związana z mężem przedsiębiorcą małżeńską wspólnością majątkową, nie może być tu traktowana jak konsument.

Sygnatura akt: II CSKP 863/23

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę małżonków H., którzy domagali się zasądzenia od Getin Noble Banku (teraz w upadłości) zwrotu nadpłaconej ich zdaniem części rat wynikłej z niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka z grudnia 2015 r. A na wypadek nieuwzględnienia tego żądania, zapłaty ok. pół mln zł z powołaniem się na sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego, a konkretniej braku precyzyjności ich świadczenia i nieprzyzwoitości pobranych opłat okołokredytowych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości