Pozew o waloryzację nawet po wygranej frankowicza

Nierozstrzygnięta kwestia waloryzacji kapitału rodzi obawy frankowiczów, czy po zakończeniu procesu z bankiem może on wystąpić z nowym roszczeniem o waloryzację.

Publikacja: 22.08.2023 13:27

Pozew o waloryzację nawet po wygranej frankowicza

Foto: Adobe Stock

Odpowiedzi prawników są w tej kwestii raczej zgodne, że procedura taki pozew formalnie dopuszcza.

Frankowicz pyta o waloryzację kapitału

- Właśnie wygrałam w pierwszej instancji sprawę frankową o unieważnienie umowy kredytu i zapłatę przez bank spłaconej nadwyżki ponad kapitał. Zastanawiam się, co mnie jeszcze czeka. Czy bank może jeszcze wystąpić o waloryzację kapitału, czy także jeśli wygram w II instancji, także po prawomocnym wyroku mogę się spodziewać pozwu banku o waloryzację? - pisze nasza czytelniczka.

- Z żądaniem waloryzacji bank może wystąpić po zakończeniu postępowania z powództwa kredytobiorcy zmierzającego do zakwestionowania ważności umowy kredytu. Jeżeli bowiem umowa kredytu zostanie w ramach powództwa konsumenta unieważniona, to strony mają obowiązek rozliczyć spełnione świadczenia, a co za tym idzie kredytobiorca ma obowiązek zwrócić bankowi wypłacone środki (kapitał). Jeżeli kredytobiorca odda kapitał jedynie w kwocie nominalnej, to bank ma prawo żądać waloryzacji tej kwoty i może to zrobić w osobnym postępowaniu sądowym mimo zwrotu kapitału w nominalnej wysokości. Wówczas sąd będzie rozstrzygał tylko o waloryzacji. Jeżeli kredytobiorca nie zwróci kapitału, bank w osobnym postępowaniu może wystąpić zarówno o zapłatę kapitału oraz o waloryzację - wskazuje adwokat Wojciech Wandzel, z Kubas Kos Gałkowski, reprezentujący banki.

Czytaj więcej

Przyszłość pozwów WIBOR-owych: Czy mogą okazać się skuteczne?

- Trzeba bowiem pamiętać, że chodzi o zapłatę świadczenia spełnionego przez bank tytułem kapitału kredytu według wartości tego świadczenia uwzględniającej zmianę siły nabywczej pieniądza w ciągu kilkunastu lat od wypłaty kapitału kredytu - dodaje mec. Wandzel.

Wyjątkowa zgodność prawników

Co ciekawe podobne stanowisko reprezentuje dr Mariusz Korpalski, radca prawny występujący po stronie frankowiczów. - Jeżeli frankowicz pozwał bank, to bank może podnieść waloryzację tylko w swoim powództwie, a prawomocna wygrana frankowicza nic tu nie zmienia. Jeżeli bank pozwał go o zwrot kapitału, to też może on podnieść waloryzację w tym samym lub osobnym powództwie.

Podsumowując, ani prawomocny wyrok z powództwa kredytobiorcy, ani prawomocny wyrok z powództwa banku nie zamyka drogi do powództwa o waloryzację.

- Oczywiście, gdy bank pozwał o zwrot kapitału i bezumowne wynagrodzenie, tak jak to bywa najczęściej, trzeba będzie dokładnie ustalić czy waloryzacja nie jest objęta wyrokiem oddalającym roszczenie o bezumowne wynagrodzenie - dodaje mec. Korpalski.

Inaczej nieco na te kwestie patrzy sędzia Sądu Frankowego w Warszawie Henryk Walczewski: - Po upadku umowy na żądanie konsumenta, waloryzacja kapitału nie przysługuje bankom z powodu zakazu podmiotowego z art. 358[1] § 4 k.c. Zresztą nie ma ku temu powodu – wzajemnemu zwrotowi (art. 494 k.c.) podlegają rzeczywiście otrzymane świadczenia - jako bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.), a są nimi kredyt i wieloletnia usługa finansowa pozwalająca na ratalną obsługę zadłużenia (stan faktyczny ukształtowany przez art. 69 Prawa bankowego). 

- Przy ochronie konsumentów obowiązuje bowiem wyłącznie prawo krajowe, bo Dyrektywa 93/13 ma charakter harmonizacyjny. A TSUE odnosi się do zadanego mu pytania, które nie zawiera jego własnego stanowiska, przecież pochodzi od sądu wzywającego - wyjaśnia sędzia Walczewski.

Czytaj więcej

Sąd za waloryzacją kredytu frankowego. To pierwszy od dawna tego typu wyrok

Odpowiedzi prawników są w tej kwestii raczej zgodne, że procedura taki pozew formalnie dopuszcza.

Frankowicz pyta o waloryzację kapitału

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności