Lyoness Europe AG jest organizatorem programu o nazwie Program Lojalnościowy Lyoness, w ramach którego oferuje uczestnikom możliwość otrzymania korzyści materialnych, które są uzależnione od wprowadzenia przez nich innych osób do programu, pod warunkiem uprzedniego wpłacenia przez uczestników Programu zaliczek na zakup bonów lub kart podarunkowych partnerów handlowych Lyoness bądź dokonania zakupów u partnerów handlowych Lyoness. Zdaniem UOKiK, takie działanie może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: nieuczciwą praktyką rynkową jest zakładanie, prowadzenie lub propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, w ramach których konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych, które są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prosi osoby, które mogą posiadać informacje w zakresie funkcjonowania Programu Lojalnościowego Lyoness, o ich przekazanie na adres korespondencyjny Urzędu (Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) z dopiskiem „Informacja Lyoness DDK". Urząd gwarantuje ochronę danych osobowych.

W odpowiedzi na powyższą publikację firma Lyoness w dniu 11 lutego br. przedstawiła swoje stanowisko.

Zobacz stanowisko Lyoness:

Firma Lyoness została oficjalnie poinformowana przez Urząd o prowadzonym postępowaniu mającym na celu wyjaśnienie, czy działa ona w oparciu o zabroniony schemat piramidy finansowej. Firma Lyoness zdecydowanie odrzuca takie posądzenia. Firma Lyoness współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku postępowania. Jesteśmy przekonani, że posądzenia kwestionujące legalność działań firmy w Polsce okażą się bezpodstawne, a wszystkie poruszone w artykule kwestie zostaną wyjaśnione.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów najwyraźniej został poinformowany, jakoby członkowie programu lojalnościowego Lyoness uzyskiwali korzyści tylko w przypadku wpłaty zaliczki na zakup bonów lub jeżeli zachęcają do uczestnictwa w nim innych konsumentów, co nie jest prawdą. Członkostwo w Lyoness jest, i zawsze było, w pełni bezpłatne i niewiążące – nie ma konieczności wpłaty jakiejkolwiek zaliczki na zamówienie bonów w celu uzyskania korzyści, nie ma też potrzeby rekomendowania innym osobom korzyści Lyoness w celu ich uzyskania.

Korzyści w programie lojalnościowym Lyoness wynikają wyłącznie z wolumenu zakupów realizowanych przez członków wspólnoty zakupowej, co oznacza, że korzyści są uzyskiwane dzięki dokonywaniu zakupów u partnerów handlowych programu lub poprzez zakup u nich bonów zaliczkowych. Ponadto, osoby rezygnujące z uczestnictwa w programie lojalnościowym Lyoness nie ponoszą żadnych strat. Firma Lyoness oferuje kilka możliwości rezygnacji z programu, które określono w Dodatkowych Ogólnych Warunkach Umów.