Kredyty niespłacone zostaną uregulowane ustawą

Rozwiązany zostanie problem zagrożonych kredytów i ich odkupywania przez firmy windykacyjne.

Publikacja: 04.04.2024 04:30

Kredyty niespłacone zostaną uregulowane ustawą

Foto: Adobe Stock

W całej Unii Europejskiej w okresie pandemii Covid-19 pojawiła się kwestia niespłacanych kredytów zaciągniętych przez osoby lub firmy, które w wyniku zamieszania spowodowanego nadzwyczajną sytuacją popadły w kłopoty finansowe. W praktyce starano się radzić z tym problemem, sprzedając wierzytelności kredytowe windykatorom, ale na warunkach często bardzo niekorzystnych dla kredytobiorców.

Omawianą kwestię ma rozwiązać unijna dyrektywa nr 2021/2167, zwana też NPL (od ang. non-perfoming loan), dotycząca kredytów zagrożonych niespłaceniem. Ujednolica ona w całej Unii procedurę odkupu kredytów NPL przez firmy windykacyjne od banków. W ten sposób te ostatnie uwolnią się od ciężaru wielu niespłacanych kredytów, poprawią swój bilans i tym samym pozycję rynkową.

Wdrożenie dyrektywy w Polsce ma nastąpić za pomocą ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów. Opracowało go Ministerstwo Finansów. Ustawa ta określi zasady sprzedaży zagrożonych kredytów i wymogi działania windykatorów odkupujących i dochodzących ich spłaty. Takie firmy mają być poddane państwowemu nadzorowi, który ma sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie wymagane pozwolenie z KNF na taką działalność, a jej podejmowanie bez zezwolenia ma być czynem karalnym.

Czytaj więcej

Branża windykacyjna w czasie kryzysu gospodarczego

Windykatorzy (zwani w projekcie „podmiotami obsługującymi kredyty”) mają składać regularne sprawozdania do KNF ze swojej działalności. Zostaną też zobowiązani do wnoszenia opłat za nadzór w kwocie nie wyższej niż 0,5 proc. rocznej sumy przychodów.

Według dyrektywy i przyszłej ustawy kredyt bankowy zasadniczo uznaje się za zagrożony, gdy kredytobiorca dłużej niż 90 dni zalega z płatnością ustalonych rat lub odsetek lub gdy staje się mało prawdopodobne, by je spłacił. Kredytobiorcy też mają być chronieni, bo ustawa wprowadzi m.in. zasadę nieobciążania ich kosztami związanymi z przeniesieniem nieobsługiwanej umowy o kredyt.

Ministerstwo Finansów przewiduje w uzasadnieniu projektu, że implementacja dyrektywy NPL „wzmocni ochronę banków przed ujętymi w bilansach banków kredytami zagrożonymi, ujednolici działania branży, zwiększy jej konkurencyjność, polepszy współpracę między wierzycielem a nabywcą kredytu z korzyścią dla osób zadłużonych”.

Ustawa ma wejść w życie dość szybko po zakończeniu prac parlamentarnych, bo po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Jednak wdrażanie dyrektywy NPL i tak jest spóźnione. Kraje członkowskie UE, w tym Polska, miały na to czas do 29 grudnia 2023 r.

Etap legislacyjny: konsultacje

W całej Unii Europejskiej w okresie pandemii Covid-19 pojawiła się kwestia niespłacanych kredytów zaciągniętych przez osoby lub firmy, które w wyniku zamieszania spowodowanego nadzwyczajną sytuacją popadły w kłopoty finansowe. W praktyce starano się radzić z tym problemem, sprzedając wierzytelności kredytowe windykatorom, ale na warunkach często bardzo niekorzystnych dla kredytobiorców.

Omawianą kwestię ma rozwiązać unijna dyrektywa nr 2021/2167, zwana też NPL (od ang. non-perfoming loan), dotycząca kredytów zagrożonych niespłaceniem. Ujednolica ona w całej Unii procedurę odkupu kredytów NPL przez firmy windykacyjne od banków. W ten sposób te ostatnie uwolnią się od ciężaru wielu niespłacanych kredytów, poprawią swój bilans i tym samym pozycję rynkową.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona