Tag: dłużnik

Ułatwienia w ściganiu dłużników

Wszczynanie i prowadzenie egzekucji administracyjnej ma być sprawniejsze, a ona sama bardziej efektywna.

Prawie miliard długu więcej w ZUS, choć liczba dłużników zmalała

Ponad 1,3 mln firm miało w 2022 r. problemy z płaceniem składek. To mniej niż w 2021 r., jednak wartość ich długu wzrosła.

Zadłużonych w ZUS jest mniej, ale dług jest większy

Eksperci obawiają się, że w tym roku trend spadkowy może się niestety odwrócić.

Byli dziećmi, gdy rodzice narobili długów. SN zdecyduje, czy mają je spłacić

Rodzice nie płacili za lokal komunalny, więc sąd wydał w tej sprawie nakaz zapłaty. Objął nim jednak także czworo dzieci pozwanych, choć te nie miały wpływu na regulowanie przez rodziców opłat za mieszkanie. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.

Opóźnienia w płatnościach i zatory mogą się jeszcze pogłębić

Firmy mają coraz więcej kłopotów z terminową obsługą zobowiązań. Aż 94 proc. małych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że w razie kumulacji płatności świadomie przesuwa część z nich na późniejszy termin.

Arkadiusz Turczyn: Nadzabezpieczenie

Problematyka tzw. nadzabezpieczenia była przedmiotem wielu wypowiedzi w orzecznictwie. Początkowe były ostrożne, a w kolejnych – i to powołujących się na poprzednie – zbyt dużo było uogólnień. Ostatnie lata praktyki pokazały nam jednak, że nasila się nieregulowanie zobowiązań, co więcej, zmiany w postępowaniu egzekucyjnym idą w kierunku ochrony „frywolnego” dłużnika, co może skłaniać do zasadnego stosowania bardziej efektywnych zabezpieczeń zwrotu zobowiązań i w większej ilości. To z kolei może wymusić bardziej łagodne traktowanie nadzabezpieczenia w konkretnych sytuacjach.

Agnieszka Lisak: Polska to raj dla dłużników

Prawa nie można kształtować na podstawie listów.

Dłużnik bez kredytu otrzyma zadośćuczynienie

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła wyrok odmawiający zadośćuczynienia mieszkańcowi Lubelszczyzny, który przez cztery lata figurował bezpodstawnie w bankowym rejestrze.

Komornik doręczył nakaz zapłaty, dłużnik ponosi koszty

Sąd Najwyższy usuwa lukę prawną, by koszty komorniczego powiadomienia pozwanego o sprawie nie obciążały wygrywającego proces.

Bezskuteczność egzekucji i odpowiedzialność solidarna członka zarządu za zobowiązania spółki

Nie ma przeszkód natury prawnej związanych z instytucją prawomocności materialnej, aby zarzuty pozwanego dłużnika na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych obejmowały takie, które wskazują na wygaśnięcie wierzytelności z przyczyny zaistniałej po powstaniu tytułu egzekucyjnego.