Tag:

dłużnik

Zmowa z dłużnikiem może być kosztowna

Szkoda wyrządzona wierzycielowi wskutek niewłaściwych potrąceń z wynagrodzenia pracownika może być wyższa niż kwoty uchronione przed egzekucją. O naprawienie tej szkody może on pozwać pracodawcę.

Niepewny dług? Windykator musi wstrzymać działania

Dalsze prowadzenie windykacji bez wyjaśnienia wątpliwości co do istnienia dochodzonej wierzytelności jest nadużyciem i narusza dobra osobiste dłużnika – uznał Sąd Okręgowy w Warszawie.

Notariusz: Jak dobrze zabezpieczyć wierzytelność?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji działa mobilizująco na dłużnika – mówi Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz, rzeczniczka prasowa Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

ZUS może obciążyć hipoteką mieszkanie dłużnika

Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek ZUS-owi przysługuje hipoteka przymusowa na nieruchomościach dłużnika. Podstawą jej ustanowienia jest doręczona decyzja określająca wysokość długu.

Problem mobilności wartości przedmiotu zabezpieczenia

Równe traktowanie wierzycieli dłużnika jest fundamentem.

Dług powstał po odejściu członka zarządu? Nie będzie za niego odpowiadał

Odpowiedzialność za długi niewypłacalnej spółki mogą ponosić tylko osoby, które wykonywały swój mandat w okresie, w którym powinien zostać zgłoszony wniosek o upadłość spółki. Członek zarządu może się od niej uwolnić w razie wykazania jednej z przesłanek z art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych – uznał Sąd Najwyższy.

Terminowa spłata rat wyklucza zabezpieczenie hipoteką

Płatnika składek, który zawarł z ZUS umowę o rozłożenie zaległości na raty, nie uznaje się za dłużnika. Tym samym nie ma podstaw, by zabezpieczyć to zobowiązanie ustanowieniem hipoteki na jego nieruchomości.

Czy wniosek o zmianę układu ochroni dłużnika?

Dłużnik powinien oczekiwać gwarancji dla osiągnięcia efektu zmiany układu.

Odpowiedzialność karna dłużnika. Co robić, by temu zapobiec?

Selektywna spłata wierzycieli, wyzbywanie się majątku – takie pomysły mają dłużnicy na wyjście ich przedsiębiorstwa z kryzysu. To nie jest jednak dobre rozwiązanie – w ten sposób narażają się na ryzyko odpowiedzialności karnej.

Pożyczył 800 zł, ma oddać 140 tys. zł. Drastyczna sprawa w SN

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie mężczyzny, który wziął 800 zł pożyczki, oddał 41 tys. zł, ale jego zadłużenie nadal wynosi ponad 102 tys. zł.