Tag:

dłużnik

Kiedy ustaje ochrona dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Z punktu widzenia dłużnika postępowania o zatwierdzenie układu można podzielić na takie, w którym ma miejsce obwieszczenie o wyborze dnia układowego, oraz takie, w którym nie przewidziano środków ochrony prawnej dłużnika.

Robert Damski: Różne oblicza przemocy

Zdarza się, że długi wynikają z przemocy ekonomicznej.

Ochrona dłużnika w restrukturyzacji

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika w restrukturyzacji mogłoby doprowadzić np. do blokady rachunków bankowych przedsiębiorcy, a nawet licytacji składników jego majątku.

Ban na szybkie pociągi i hotele za niespłacane długi

Władze Chin mają dość dłużników unikających spłat zobowiązań. Przejmowanie pensji to za mało, wprowadziły więc czarne listy - z zakazem korzystania z szybkiej kolei czy wielu sieci hotelowych. Bo w kraju tym upadłości konsumenckiej ogłosić nie można.

Robert Damski: Uprzedzam, niech się pan nie wysila

Majestat wymiaru sprawiedliwości przegrywa z logiką dłużnika.

Istota hipoteki

Oczywisty jest określający istotę hipoteki art. 65 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1984 z późn. zm., dalej u.k.w.h.), zgodnie z którym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem zaspokojenia bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi. W praktyce jednak zdarza się zapominać o tym przepisie, niekiedy błędnie przypisując hipotece charakter samoistny i niezależny, mimo licznych wypowiedzi Sądu Najwyższego na ten temat.

Ostrożnie ze sprzedażą kredytu we frankach

Kredytobiorca, który sprzedał swoje roszczenia bez pełnego rozliczenia z bankiem, będzie miał problem, gdy bank zażąda zwrotu kredytu – ostrzega Henryk Walczewski, sędzia sądu frankowego.

Czy syndyk ma legitymację wyłączną dla skargi pauliańskiej

W ramach postępowania upadłościowego wyłączona jest możliwość indywidualnego zaspokojenia się przez wierzyciela z przedmiotu ubytku z masy upadłości.

BIG InfoMonitor: branża beauty w nienajlepszej formie

153,7 mln zł wyniosło na koniec stycznia 2024 r. zadłużenie branży usług kosmetycznych i fryzjerskich. To wzrost o ponad 45 mln zł w stosunku do stycznia 2023 - pokazują dane zgromadzone przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i bazę BIK.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym i skuteczna windykacja

Umowy powinny być zwierane w formie pisemnej, albo przynajmniej dokumentowej, a ich treść odpowiednio archiwizowana. Gdy dojdzie do opóźnień w płatnościach, pierwszym działaniem, jakie należy podjąć, jest skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty.