Cel zaciągniętego przez gminę kredytu

Czy jest możliwe przyjęcie w ramach jednej uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu (10 mln) jego przeznaczenia w proporcji 80 proc. na deficyt budżetu w 2024 r. a w 20 proc. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań? Czy RIO nie podważy takiej uchwały? – pyta radny.

Publikacja: 05.12.2023 02:00

Cel zaciągniętego przez gminę kredytu

Foto: Adobe Stock

Analizę podanego zapytania należy poprzedzić przypomnieniem, że kredyt to stosunek prawny mający podstawę normatywną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.). Tamże, w art. 69 postanowiono, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Nadto, umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego