Sąd: hotelarze zapłacą większy abonament za telewizory

Właściciele hotelu muszą zarejestrować odbiorniki TV znajdujące się w pokojach i wnieść zwiększoną opłatę.

Publikacja: 25.08.2022 07:53

Sąd: hotelarze zapłacą większy abonament za telewizory

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną współwłaścicieli hotelu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Oba sądy uznały za uzasadniony nakaz rejestracji telewizorów i ustalenia opłaty za użytkowanie niezarejestrowanych odbiorników TV.

W wyniku kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radowych i telewizyjnych w hotelu ujawniono bowiem 21 niezarejestrowanych odbiorników TV. Wszystkie były w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programów. Potwierdzał to protokół kontroli, podpisany bez zastrzeżeń przez menedżerkę hotelu.

Zastrzeżenia mógł natomiast budzić fakt, że chociaż od wielu już lat mówi się o zastąpieniu opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych innymi środkami, nadal obowiązuje ustawa z 2005 r. o opłatach abonamentowych. W myśl jej przepisów za używanie RTV pobiera się opłaty abonamentowe. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła, że w 2023 r. za telewizor lub za telewizor i radio zapłacimy 27,30 zł miesięcznie.

Czytaj więcej

Radio w samochodzie a abonament rtv. Poczta wyjaśnia kierowcom

Właściciele hotelu mieli do zapłacenia więcej – 14 tys. złotych. Ustawa o opłatach abonamentowych nakłada na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek rejestracji każdego użytkowanego odbiornika radiowego i telewizyjnego i do wnoszenia opłat za ich użytkowanie.

Po stwierdzeniu używania niezarejestrowanego odbiornika radiowego pobiera się opłatę w wysokości ustalonej na podstawie kryteriów wymienionych w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W odwołaniu do ministra infrastruktury oraz w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie właściciele hotelowych telewizorów zakwestionowali już samo stwierdzenie używania tych odbiorników. Zdaniem skarżących stan 20 telewizorów w pokojach hotelowych nie umożliwiał natychmiastowego odbioru programów TV. A do ustalenia stanu faktycznego sprawy nie mógł służyć jedynie protokół kontroli – zarzucali.

WSA nie miał jednak wątpliwości, że zgromadzone dowody, w tym oświadczenie menedżerki hotelu, i informacje na stronie internetowej o „trzygwiazdkowej” kategorii obiektu potwierdzają, że w hotelu znajdowały się odbiorniki TV w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programów.

Z tego powodu WSA w Warszawie oddalił skargę. W opinii tego sądu skarżący nie przedstawili żadnych dowodów, mających świadczyć, że ustalenia protokołu kontroli były nieprawidłowe.

W skardze kasacyjnej od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący zarzucili, że organy administracyjne oraz sąd pierwszej instancji nie rozpatrzyły wszystkich istotnych okoliczności i nie zebrały pełnego materiału dowodowego. NSA uznał jednak, że zgromadzone dowody potwierdzają, że nakaz rejestracji odbiorników TV i wymierzenie podwyższonej opłaty zostały prawidłowo potwierdzone przez sąd pierwszej instancji, i oddalił skargę kasacyjną – uzasadniała motywy wyroku sędzia sprawozdawca Gabriela Jyż.

Orzeczenie jest prawomocne.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału