Z dofinansowania można skorzystać tylko wówczas, gdy dziecko uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (tu można znaleźć listę takich placówek https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow) albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów (https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow). Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko.

Dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać na dziecko, na które rodzice nie pobierają w tym samym czasie rodzinnego kapitału opiekuńczego. Świadczenie to weszło w życie 1 stycznia 2022 r. i wynosi do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata - rodzice sami decydują, która opcja jest dla nich najlepsza.

Wniosek do dofinansowanie można będzie złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomi taką usługę.

"Żłobkowe" wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic lub opiekun ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

- Przykładowo: jeżeli miesięczna opłata za żłobek to 350 zł, to dofinansowanie również wyniesie 350 zł. Jeżeli rodzic płaci 700 zł, to dofinansowanie wyniesie 400 zł. Chodzi o to, by rodzice finalnie płacili mniej. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio instytucji opieki, nie rodzicom - wyjaśnia minister rodziny Marlena Maląg.

Czytaj więcej

Żłobkowe, czyli 400 zł dla rodziców maluchów już za niecały miesiąc