Tag:

Żłobki

Powiązane

Edukacja

Wyższe pensje w DPS-ach i żłobkach, ale bez wliczania do nagród i trzynastek

Rząd będzie mógł sfinansować dodatki m.in. pracownikom żłobków i domów pomocy społecznej. Pieniądze te nie będą jednak wliczane do innych świadczeń pracowniczych, w tym nagród rocznych i odszkodowań.

Żłobki mogą przez cały rok ubiegać się o pieniądze

Nie można ograniczyć prawa do otrzymania dotacji na opiekę nad dziećmi do lat 3 przez wprowadzenie terminu złożenia wniosku.

"Szczepionkowe" kryterium w rekrutacji do żłobków jest legalne

Rada Warszawy mogła uzupełnić kryteria przyjęcia dziecka do żłobka złożeniem oświadczenia o obowiązkowych szczepieniach.

Samorządy mogą starać się o dofinansowanie z "Maluch+" na nowe żłobki

Rozpoczął się nabór do programu "Maluch+" skierowanego m.in. do samorządów. Dostępne środki maja zostać przeznaczone na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi.

Sąd: dyrektor żłobka sam nie może decydować o zwolnieniu z opłat

Rada nie może scedować na dyrektora żłobka prawa do decydowania, przy spełnieniu jakich warunków rodzic czy opiekun dziecka może ubiegać się o zwolnienie z opłaty. Musi je jasno określić sama.

Opłaty w prywatnym żłobku to nie sprawa samorządu

Rada gminy określając zasady przyznawania dotacji dla prywatnych żłobków czy klubów dziecięcych nie może ingerować w wysokość opłat za pobyt w tych placówkach.

WSA: Gmina bez wpływu na czesne w żłobkach

Przyznanie dotacji celowej prywatnym żłobkom nie może być uzależnione od wysokości opłat pobieranych przez rodziców. Gmina może określić wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji, ale nie jej warunki uzyskania.

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie do żłobków i klubów dziecięcych

W Polsce jest nieco ponad milion dzieci w wieku do lat trzech. Z tego na opiekę w żłobkach lub klubach dziecięcych może liczyć ok. 200 tys. Dotacje mają pomóc w utworzeniu dodatkowych miejsc w takich placówkach.

Trudno zaskarżyć do sądu opłatę za żłobek

Samo kwestionowanie wysokości ustalonej opłaty nie stanowi o naruszeniu interesu prawnego lub uprawnienia.

Dyrektor żłobka sam nie decyduje o zwolnieniu z opłat

To rada gminy określa warunki zwolnienia z należności za opiekę nad dziećmi. Nie może tego scedować na placówkę. Kryteria zwolnienia muszą być jasne.