Tag:

Żłobki

Powiązane

Edukacja

Sąd: dyrektor żłobka sam nie może decydować o zwolnieniu z opłat

Rada nie może scedować na dyrektora żłobka prawa do decydowania, przy spełnieniu jakich warunków rodzic czy opiekun dziecka może ubiegać się o zwolnienie z opłaty. Musi je jasno określić sama.

Opłaty w prywatnym żłobku to nie sprawa samorządu

Rada gminy określając zasady przyznawania dotacji dla prywatnych żłobków czy klubów dziecięcych nie może ingerować w wysokość opłat za pobyt w tych placówkach.

WSA: Gmina bez wpływu na czesne w żłobkach

Przyznanie dotacji celowej prywatnym żłobkom nie może być uzależnione od wysokości opłat pobieranych przez rodziców. Gmina może określić wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji, ale nie jej warunki uzyskania.

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie do żłobków i klubów dziecięcych

W Polsce jest nieco ponad milion dzieci w wieku do lat trzech. Z tego na opiekę w żłobkach lub klubach dziecięcych może liczyć ok. 200 tys. Dotacje mają pomóc w utworzeniu dodatkowych miejsc w takich placówkach.

Trudno zaskarżyć do sądu opłatę za żłobek

Samo kwestionowanie wysokości ustalonej opłaty nie stanowi o naruszeniu interesu prawnego lub uprawnienia.

Dyrektor żłobka sam nie decyduje o zwolnieniu z opłat

To rada gminy określa warunki zwolnienia z należności za opiekę nad dziećmi. Nie może tego scedować na placówkę. Kryteria zwolnienia muszą być jasne.

Trzylatki do przedszkola, młodsze dzieci do żłobka. Najwięcej zapisów wiosną

Choć rekrutacja do samorządowych żłobków odbywa się przez cały rok, to jednak na wiosnę takich wniosków od rodziców wpływa najwięcej.

Pieniądze dla niani lub pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeznacza blisko cztery mln zł na wsparcie działań mających ułatwić rodzicom małych dzieci powrót na rynek pracy.

Można stłoczyć dzieci w żłobku i przyjąć dzieci z Ukrainy

To od samorządu zależy, iloma podopiecznymi zajmie się opiekun. Zniesiono limity ustawowe.

Od kwietnia rodzice mogą wnosić o żłobkowe

Rodzice, którym nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, mogą otrzymać do 400 zł dopłaty do żłobka. Wsparcie przysługuje także ukraińskim uchodźcom.