Tag: Żłobki

Powiązane

Edukacja

Dyrektor żłobka sam nie decyduje o zwolnieniu z opłat

To rada gminy określa warunki zwolnienia z należności za opiekę nad dziećmi. Nie może tego scedować na placówkę. Kryteria zwolnienia muszą być jasne.

Trzylatki do przedszkola, młodsze dzieci do żłobka. Najwięcej zapisów wiosną

Choć rekrutacja do samorządowych żłobków odbywa się przez cały rok, to jednak na wiosnę takich wniosków od rodziców wpływa najwięcej.

Pieniądze dla niani lub pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeznacza blisko cztery mln zł na wsparcie działań mających ułatwić rodzicom małych dzieci powrót na rynek pracy.

Można stłoczyć dzieci w żłobku i przyjąć dzieci z Ukrainy

To od samorządu zależy, iloma podopiecznymi zajmie się opiekun. Zniesiono limity ustawowe.

Od kwietnia rodzice mogą wnosić o żłobkowe

Rodzice, którym nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, mogą otrzymać do 400 zł dopłaty do żłobka. Wsparcie przysługuje także ukraińskim uchodźcom.

Od 1 kwietnia można wnioskować o dopłatę do żłobka. Do wzięcia nawet 400 zł

Od 1 kwietnia rodzice i opiekunowe będą mogli składać wnioski o dofinansowanie pobytu dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wsparcie dotyczy rodziców tych dzieci, na które ZUS nie przyznał rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dzieci mogą tłoczyć się w przedszkolu i żłobku

Z wytycznych sanepidu dotyczących placówek dla najmłodszych zniknęły normy powierzchni, którą musi mieć zapewnione dziecko.

Odmowa przyjęcia do żłobka powinna mieć formę decyzji

Skoro komisja rekrutacyjna jest organem kolegialnym, w decyzji przez nią wydawanej powinny widnieć podpisy wszystkich członków.

Wyższe pensje, wyższe czesne dla maluchów

Rosną wynagrodzenia, a wraz z nimi w wielu miastach wzrasta czesne za pobyt maluchów w samorządowych żłobkach.

Kontrola wydatkowania dotacji dla żłobków

Od 1 stycznia gmina chce przyjąć uchwałę dotacyjną dla żłobków niepublicznych. Zgodnie z jej projektem, każdy żłobek ma składać do urzędu informację o liczbie dzieci wraz z ich wykazem. Ma to zwiększyć kontrolę nad sposobem wykorzystania dotacji. Czy będzie to legalne? – pyta radny.