Nie tak łatwo będzie ukraść tożsamość

Rząd chce przeciwdziałać kradzieży tożsamości. Chodzi o ograniczenie zjawiska wyłudzania środków finansowych, m.in. umów kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela.

Publikacja: 17.05.2023 07:38

Nie tak łatwo będzie ukraść tożsamość

Foto: AdobeStock

Dotyczy to także tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do autoryzowania transakcji wykonanych przez złodzieja w instytucji finansowej.

Dziś to ofiara kradzieży tożsamości musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie. Po zmianie przepisy zdejmą tę uciążliwość z pokrzywdzonych.

Czytaj więcej

PESEL będzie można zastrzec w aplikacji mObywatel

Każda osoba będzie mogła zastrzec swój numer ewidencyjny PESEL. Każdy będzie miał pełny wgląd do historii weryfikacji oraz zastrzeżeń swojego PESEL. W rejestrze odnotowane zostanie zastrzeżenie oraz cofnięcie zastrzeżenia PESEL i dokładny czas rejestracji (co do sekundy). Ustalone podmioty będą musiały weryfikować PESEL pod rygorem niemożności domagania się zaspokojenia roszczeń z umowy. Jeżeli jest on zastrzeżony, podmiot taki powinien odmówić dokonania czynności, a osoba, która zastrzegła numer PESEL, nie będzie obciążona zobowiązaniami z tytułu takiej umowy.

Projekt przewiduje możliwość weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy użyciu e-usługi (po uwierzytelnieniu) i z wykorzystaniem usług sieciowych.

Dotyczy to także tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do autoryzowania transakcji wykonanych przez złodzieja w instytucji finansowej.

Dziś to ofiara kradzieży tożsamości musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie. Po zmianie przepisy zdejmą tę uciążliwość z pokrzywdzonych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności