Komisja Europejska w dniu 4 czerwca 2021 r. przyjęła dwie decyzje dotyczące standardowych klauzul umownych. Pierwsza odnosi się bezpośrednio do relacji administrator – podmiot przetwarzający1. Druga natomiast reguluje przekazywanie danych do państw trzecich2. Nowe klauzule umowne umożliwiają zapewnienie zgodności z prawem powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także zgodności z prawem międzynarodowego przekazywania danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podstawowe korzyści