Maciej Bednarek

Zatrudnienie cudzoziemca nie zawsze jest skomplikowane

Obowiązki związane z przyjęciem do pracy cudzoziemca - obywatela Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego niewiele się różnią od tych przy zatrudnianiu Polaka. Tak przy nawiązywaniu etatu, jak i umowy cywilnoprawnej.

Jak przetwarzać dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego?

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego nie musi mieć szczególnej formy. Wystarczy, że w trakcie rozmowy telefonicznej albo w odpowiedzi na e-mail osoba, której dane dotyczą w sposób wyraźny wskaże, że nie życzy sobie przetwarzania swoich danych.

Czy to koniec praktyki kupowania opinii w internecie?

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o prawach konsumenta1. Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego postanowienia tzw. dyrektywy Omnibus2, której celem jest m.in. wzmocnienie praw konsumenta nabywającego towary i usługi za pomocą internetu.

Jakie dane publiczne można wykorzystać w biznesie?

Organy publiczne dysponują niezliczoną ilością informacji, których ponowne wykorzystanie jest opłacalne dla obywateli, w tym przedsiębiorców. Dzięki otwartym danym powstało m.in. wiele aplikacji, które ułatwiają nam życie.

Przetwarzanie danych osobowych w grupie przedsiębiorstw – podstawowe zasady

Administratorzy, którzy są częścią grupy przedsiębiorstw, mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach tej grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów lub pracowników.

Bezpieczeństwo danych w firmie przy korzystaniu z usług podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w związku z ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Oznacza to konieczność przestrzegania wymogów RODO, umowy powierzenia oraz przestrzegania standardów technicznych i norm bezpieczeństwa.

Jak lekarz powinien dbać o dane osobowe swoich pacjentów?

Od 1 lipca 2022 r. podmioty medyczne są obowiązane do posiadania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. To niewątpliwie duży postęp i ułatwienie pracy dla podmiotów medycznych, ale także wyzwania w zakresie zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Żywność i moda - co jeszcze możemy kupić przez internet

Zakupy w internecie znacznie ułatwiają codzienne życie użytkowników sieci i przybierają na popularności. Przyjęło się, że w internecie można znaleźć wszystko, jednak pytania pojawiają się w momencie, gdy zaczniemy rozważania, czy możemy kupić dowolny produkt bez ograniczeń prawnych.

Pięć kroków do bezpiecznych zakupów online

E-commerce jest jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się branż nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ostatnie dwa pandemiczne lata tylko przyspieszyły ten proces.

RODO: nowe standardowe klauzule umowne

Nowe zestawy standardowych klauzul umownych to dla administratorów danych osobowych przydatne instrumenty prawne do zapewniania zgodnego z prawem przetwarzania danych. Jednak ich automatyczne stosowanie, bez rzetelnego przygotowania, może stworzyć szereg problemów.