fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki zawarcia niewłaściwej umowy z pracownikiem sezonowym

Nieprawidłowy wybór podstawy zatrudnienia nie oznacza, że jest ona nieważna. Współpraca trwa, ale na zasadach właściwych dla kontraktu, który powinien zostać podpisany
Pracodawca, powierzając danej osobie określone zadania, musi sam ocenić, jaka forma zatrudnienia będzie najwłaściwsza. Każdorazowo powinien ocenić warunki wykonywania pracy (por. wyrok SN z 13 kwietnia  2000 r., I PKN 594/99, OSNAPiUS  2001, nr 1, poz. 637). Zawarcie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia), która posiada cechy umowy o pracę, niesie ze sobą ryzyko uznania, że była to próba obejścia przepisów.Pracownik może wówczas wystąpić o uznanie jej za umowę o pracę. Zgodnie bowiem z art. 22 § 11 kodeksu pracy w przypadku, gdy umowa zawierana jest w warunkach, w których powinna zostać podpisana umowa o pracę, należy to uznać za zatrudnienie na podstawie stosunku pracy bez względu na to, jaką nazwę nadały jej strony.W razie wątpliwości, dla rozstrzygnięcia sporu w tej sprawie, decydująca jest treść umowy oraz praktyka stosowania jej postanowień, a nie sama nazwa.PrzykładStrony zawarły umowę zatytułowaną „umowa o dzieło”. Ustaliły w niej, że wykonawca ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA