fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nie można karać za nieodebranie dziecka z przedszkola - wyrok WSA

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Rada gminy uchwaliła, że rodzice zapłacą dodatkowo za przedszkole, gdy dziecko nie zostanie odebrane do umówionej godziny. Sąd orzekł, że gmina nie ma prawa nakładać tego typu kar administracyjnych
Rada gminy Granowo (woj. wielkopolskie) ustaliła odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę, gdy ich pobyt przekracza pięciogodzinny bezpłatny zakres podstawy programowej.
Dodatkowo rada wskazała, że w przypadku nieodbierania dziecka do umówionej godziny,  opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu będzie wynosić 10,00 zł. Godziny odbioru dziecka mają być ustalone w indywidualnych umowach podpisanych przez rodziców i dyrektora przedszkola.
Uchwałę zakwestionował wojewoda, który wskazał, że wprowadzenie stałej opłaty w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza zadeklarowany czas, ma  charakter swoistej kary administracyjnej za nieodebranie dziecka.
Uznał także, że pobranie opłaty za przedszkole jest możliwe jedynie w przypadku opisania w uchwale świadczeń dodatkowych, realizowanych ponad podstawę programową.
Gmina zaskarżyła decyzję (rozstrzygnięcie nadzorcze) wojewody do sądu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 31 sierpnia 2011 r. (sygnatura akt: II SA/Po 500/11) orzekł, że gmina nie może wprowadzić dodatkowej opłaty za nieodebranie dziecka, po umówionym terminie.
Opłata musi spełniać warunek ekwiwalentności świadczeń, a to znaczy, że władza publiczna może nakładać opłatę, ale jedynie za oferowane, konkretne świadczenie na rzecz obywatela - przypomniał sąd.
A tym przypadku rodzic musiałby zapłacić niezależnie od tego, czy dziecko korzysta, czy też nie korzysta z dodatkowych świadczeń oferowanych przez przedszkole – stwierdził WSA.
Taka opłata ma charakter kary administracyjnej, a rada gminy nie jest w tym przypadku uprawniona do ustanowienia kar administracyjnych – dodał sąd.
Drugi argument wojewody sąd odrzucił, bowiem w obowiązującym stanie prawnym (od 1 września 2011 r.) za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w wymiarze przekraczającym pięć godzin dziennie gmina może pobierać opłaty, bez względu na zakres realizowanych wówczas zajęć.
Podstawa prawna:
Zobacz serwisy:
Nasz poradnik » Opłaty za przedszkole 2011
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA