fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Rozliczanie oszczędności

Genowefa Baziuk-Płaska ze Stowarzyszenia Wspólny Dom
Nieznane
W naszym bloku źle działał wodomierz. W efekcie mniej, niż planowaliśmy, wydaliśmy na wodę i ścieki. Czy uchwałą wspólnoty można tej oszczędności nie oddawać mieszkańcom, a przeznaczyć na fundusz remontowy? - pyta Mieczysław W.
Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom
- Nie można przekazywać na fundusz remontowy ani zaliczek, ani oszczędności, które nie są proporcjonalne do udziałów, a takimi właśnie są zaliczki wpłacane na poczet pokrycia kosztów wody. Właściciele lokali mogą jednak wpłacone już kwoty wykorzystać w dużej części, a nawet w całości, podejmując uchwałę o zwiększeniu zaliczki na fundusz remontowy, najlepiej w formie uchwały o jednorazowej zaliczce. Taka zaliczka, z natury rzeczy, jest proporcjonalna do udziałów, odpowiada więc zasadom określonym w ustawie o własności lokali. Najlepszym sposobem postępowania w takich przypadkach jest:
• określenie dla każdego z lokali wysokości nadwyżki (z różnych tytułów) w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni użytkowej lokali, przy czym nadwyżka powinna być liczona bez uwzględniania zadłużeń, tzn. według kwot należnych, a nie rzeczywistych wpłat; • podjęcie uchwały o jednorazowej zaliczce na fundusz remontowy w wysokości (liczonej w zł za mkw.) takiej, by nawet właściciele, którzy mają najmniejsze nadwyżki zaliczek nad kosztami, nie musieli dopłacać; • w treści uchwały powinien zostać podany termin wpłaty zaliczki; może także zostać w niej zawarta klauzula upoważniająca zarząd lub administratora (księgowość) do kompensaty należności i zobowiązań. Tak skonstruowana uchwała jest zgodna z art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, a jednocześnie pozwala właścicielom w sposób bezbolesny powiększyć fundusz remontowy wspólnoty. Należy jednak pamiętać, że tego typu działanie nie jest dotkliwe dla właścicieli, którzy sami zamieszkują lokale stanowiące ich własność. Zupełnie inaczej sprawa ta wygląda z punktu widzenia właścicieli wynajmujących mieszkania, w szczególności z punktu widzenia gmin, zakładów pracy czy też Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Tacy właściciele zobowiązani są zwrócić lokatorom nadwyżki uzyskane dzięki mniejszemu zużyciu wody, mniejszym kosztom ciepła (np. w wyniku tak łagodnej zimy jak ostatnia), czy też mniejszym kosztom wywozu śmieci. Natomiast uchwalone zaliczki stanowią dla nich dodatkowe obciążenie, muszą je bowiem wpłacić z własnych funduszy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA