fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadczenia urlopowego nie wolno opłacać z funduszu rehabilitacji

Zatrudniamy dziesięciu pracowników, w tym pięciu niepełnosprawnych. Wypłacamy im świadczenia urlopowe. Czy możemy je pokrywać z pieniędzy ulokowanych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
Świadczenie urlopowe wypłacają pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego i zatrudniają mniej niż 20 osób. Wynika tak z art. 3 ust. 4 - 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Należy się raz w roku każdemu pracownikowi, który idzie na urlop w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, najpóźniej ostatniego dnia przed wyjazdem.Czytelnik prowadzi prawdopodobnie zakład pracy chronionej (zpch). Sugeruje to tworzony przez niego zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Środki gromadzone na jego koncie można wydatkować tylko na cele związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych, określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej o zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.W praktyce 15 proc. środków zfron pracodawcy przekazują na indywidualne programy rehabilitacji, a 10 proc. na pomoc indywidualną, np. ryczałty samocho...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA