fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ile można odjąć z pensji?

Potrącając określone kwoty, pracodawca musi pamiętać o ograniczeniach. Chronione przed potrąceniami jest nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale też wiele świadczeń pieniężnych, które wynagrodzeniem nie są. Jednak niektóre z nich mogą zostać zajęte w całości
Jeśli idzie o wynagrodzenie za pracę, to pracodawca może dokonywać potrąceń z niego tylko na podstawie prawa pracy (por. wyrok SN z17 lutego 2004 r., I PK 217/03). To oznacza, że dokonując tych potrąceń, pracodawca musi przestrzegać ograniczeń i pamiętać o kwotach wolnych od potrąceń (art.87-91 kodeksu pracy).Co ważne, wynagrodzenie za pracę w rozumieniu tych przepisów należy interpretować szeroko. Pozwala to na objęcie nimi m.in. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowej czy odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę (por. wyroki SN z 12 maja 2005 r., I PK 248/04, z 17 lutego 2004 r., I PK 217/03, z 11 czerwca1980 r., IPR43/80).Nie znaczy to jednak, że każde świadczenie pieniężne, jakie pracownik otrzymuje, jest pod ochroną.-Z wynagrodzenia pracownika (1200 zł) potrącam co miesiąc pewną kwotę na pokrycie należności alimentacyjnych, egzekwowanych przez komornika. W kwietniu pracownik otrzyma, na jego wniosek, zapomogę z zakład...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA