fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niższa składka rentowa to wyższa kwota wolna od potrąceń

Gdy dokonujesz potrąceń z wynagrodzenia pracownika, od 1 lipca br. musisz zostawić mu więcej niż dotychczas. A to za sprawą obniżonej od tego dnia składki rentowej
Zajęcia komornicze mogą być realizowane z wynagrodzenia za pracę wyłącznie według przepisów prawa pracy (por. wyrok SN z 17 lutego 2004 r., I PK 217/03). Trzeba więc zachować ich kolejność, limity i kwotę wolną od potrąceń. Ta ostatnia po uwzględnieniu wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne wzrosła od niedzieli do 707,46 zł (wcześniej było to 680,70 zł).Wzrost kwoty wolnej od potrąceń to skutek obniżenia składki rentowej opłacanej przez pracownika z 6,5 do 3,5 proc. Ustalamy ją bowiem od minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy (art. 87 kodeksu pracy). Dla zatrudnionego na cały etat wynosi ona:- minimalne wynagrodzenie netto (bez składki zdrowotnej) - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,- 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę netto (bez składki zdrowotnej) - przy potrącaniu zaliczek pi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA