fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak założyć firmę w Norwegii

Nieznane
Choć Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, to jednak ze względu na jej przynależność, obok Islandii czy Liechtensteinu, do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możliwe jest prowadzenie w tym państwie działalności gospodarczej na zasadach analogicznych jak we Wspólnocie. Są one stosunkowo liberalne
Nasi rodacy prowadzą w Norwegii przede wszystkim firmy budowlane. Głównie są to oddziały krajowych spółek matek. Wszyscy muszą albo spełnić warunki stawiane przez przepisy norweskie rodzimym przedsiębiorcom, albo otworzyć tzw. spółkę córkę, oddział lub przedstawicielstwo. W tym drugim przypadku przedsiębiorstwo zakładane jest zgodnie z prawem polskim i musi mieć rzeczywiste i stałe powiązania z polskim rynkiem. Wystarczy, że posiada w Polsce zarejestrowane biuro, siedzibę zarządu lub prowadzi na terenie Polski główną działalność.Inwestowanie w Norwegii jest w zasadzie wolne od ograniczeń, z wyjątkiem nielicznych przypadków, wymienionych wprost w norweskich przepisach. Co istotne, tamtejsze prawodawstwo nie ma odrębnych regulacji dotyczących tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W efekcie wszystkie spółki - zarówno te z udziałem kapitału zagranicznego, jak i wyłącznie norweskiego - zakładane są na podstawie przepisów ustawy o spó...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA