Dobry kandydat do pracy to połowa sukcesu

Właściwy dobór pracowników to nie lada wyzwanie dla każdego pracodawcy. Pomocne będzie zebranie informacji o kandydacie. Ale jako przyszły szef nie masz tu wolnej ręki! Przepisy ograniczają ci dostęp do wiedzy o osobie starającej się o pracę
Najlepiej gdy pracodawca może wybrać spośród wielu osób. Wówczas ma szansę zdecydować się na najlepszą. Musi jednak pamiętać o tym, że zakres informacji o kandydacie do pracy jest ściśle określony, a do konstytucji oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) dostosowano przepisy kodeksu pracy.Od ponad roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej (DzU nr 125, poz. 869) z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286, w skrócie: rozporządzenie).Dla kandydatów najważniejsze zmiany w nowelizacji polegały na dość banalnej sprawie -od ponad roku do kwestionariusza osobowego nie muszą już dołączać fotografii. Ponadto rozporządzenie ułatwiło życie pracodawcom, bo w załączniku nr 1 określiło pomocniczy wzór kwe...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL