fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Angaż okresowy nie zawsze z dwutygodniowym wymówieniem

Wolno ci wydłużyć wypowiedzenie np. do miesiąca zatrudnionemu na czas określony. Taka zmiana może się okazać dla niego korzystna, nawet jeśli sam chce odejść
- Zawarliśmy umowę z księgowym na pięcioletni czas określony. Angaż dopuszcza wcześniejsze rozwiązanie za miesięcznym wypowiedzeniem. Pracownik złożył tymczasem oświadczenie o dwutygodniowym wymówieniu. Jakie wypowiedzenie obowiązuje? -pyta czytelnik DF.Umowa na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Wolno ją rozwiązać wcześniej za dwutygodniowym wypowiedzeniem pod warunkiem, że:- umowę zawarto na dłużej niż sześć miesięcy,- strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia.Uwaga! Kodeks pracy przewiduje wyjątkowe sytuacje, gdy umowę na czas określony można wypowiedzieć, choć nie są spełnione te przesłanki. Dotyczy to ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo przeprowadzania tzw. redukcji grupowych.Z umowy o pracę wynika, że rozwiązuje się ona z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Mimo że Sąd Najwyższy dopuszcza taką możliwość, dla wielu ekspertów jest to błąd...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA