Dodatkowe koszty załadunku i wyładunku towarów

Kolumna 11 księgi istotnie przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, ale nie dotyczy to tej sytuacji. Podatnik wpisuje koszty załadunku i wyładunku w tej rubryce, gdy poniósł je na rzecz innego podmiotu gospodarczego, np. firmy zajmującej się załadunkiem. Jeśli natomiast polegały one na wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia własnym pracownikom, zatrudnionym na etacie, należy je uwzględnić wraz z innymi wypłatami wynagrodzeń w danym miesiącu w kol. 12, przeznaczonej do wpisywania wynagrodzeń brutto pracowników (w gotówce i w naturze). To samo dotyczy sytuacji, gdy do załadunku i wyładunku zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy-zlecenia. W objaśnieniach do księgi wyraźnie zresztą zaznacza się, że w kol. 12 księgi należy ewidencjonować również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło (rozporządzenie z 26 si...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL