fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co decyduje o wyborze oferty

Zamawiający nie może zmieniać w trakcie przetargu kryteriów oceny ofert. Tak samo jak warunków udziału w postępowaniu
Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wymienia w art. 91 ust. 2 przykładowe kryteria oceny ofert. Mówi o: cenie (zawsze musi być ona jednym z kryteriów), funkcjonalności, parametrach technicznych, zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztach eksploatacji, serwisie oraz terminie wykonania zamówienia.Jest to jednak katalog otwarty. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zamawiający oceniał oferty na podstawie innych kryteriów, które sam wskaże.Przepisy pozwalają mu też przypisywać różną wagę poszczególnym kryteriom.Nie oznacza to jednak, że zamawiający ma całkowitą swobodę w doborze kryteriów. Musi bowiem przestrzegać podstawowych zasad wynikających z art. 7 pzp - uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników.Kryteria muszą też być uzasadnione rzeczywistymi potrzebami zamawiającego.Kryteria służą do oceny ofert, a nie samego wykonawcy.Dlatego, zgodnie z art. 91 ust. 3 pzp, "kryteria oceny ofert nie mogą do...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA