Składkę za żonę odliczamy od podatku

TakSkładkę na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej można odliczyć od podatku, także liniowego. Potwierdziły to przykładowo Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach w interpretacji z 28 kwietnia 2006 r. (IUS PDFD1415/20/06) oraz Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim w interpretacji z 16 lutego 2006 r. (1412/PDF/415-3/06).Przypomnijmy, że zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym. Ich składki opłaca właściciel firmy.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL