Za wykonawców też płacimy składki

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za osoby wykonujące pracę na podstawie kontraktów cywilnoprawnych zależy od rodzaju zawartej umowy oraz od tego, czy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń
Oprócz umowy cywilnej wykonawca może bowiem zarabiać jeszcze inaczej, np. na umowy o pracę czy z prowadzonej działalności. Niekiedy znaczenie ma również to, że zatrudniona osoba jest uczniem lub studentem. Zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ubezpieczeniem wypadkowym jest objęty, jeśli wykonuje umowę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Ustawodawca nie zdefiniował pojęć siedziby lub miejsca prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Znaczy to, że należy je określać według innych przepisów.Jeżeli płatnik jako miejsce prowadzenia działalności wskazał cały kraj, to musi zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczenia wypadkowego. Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia, która z tytułu wykonywania tej umowy podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Objęcie tym ubezpieczenie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL