Odwołanie w przetargu musi być wniesione w terminie

Odwołanie od decyzji zamawiającego musi wpłynąć w terminie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Data nadania na poczcie się nie liczy
Niestety, przeglądając postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej łatwo można się przekonać, że wciąż wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z konieczności szybszego niż jeszcze przed kilkoma miesiącami wnoszenia odwołań. Powód jest prosty. Przez długie lata o złożeniu odwołania w terminie decydowała data nadania go listem poleconym na poczcie.Zmieniło się to po jednej z ostatnich nowelizacji 29 stycznia 2010 r. ustawy.[b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=358718]Prawo zamówień publicznych[/link] nie wspomina o nadaniu odwołania na poczcie. Nowe przepisy mówią już tylko o wnoszeniu odwołań do prezesa KIO. Zmiana ta jest interpretowana w sposób jednoznaczny – o wniesieniu odwołania w terminie decyduje moment, w którym trafi ono do prezesa KIO.[/b][srodtytul]Regulacja usunięta z ustawy[/srodtytul]Pogląd ten potwierdza jednolite w tej mierze orzecznictwo KIO. „Po wejściu w życie ustawy z 2 grudnia 2009 r. (...) dla zachowania termin...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL