Samofakturowie powinno być łatwiejsze

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Fakturę VAT z reguły wystawia sprzedawca. Są jednak przepisy, które pozwalają, by wystawił ją nabywca towaru bądź usługi. Niestety, stawiają zbyt rygorystyczne warunki. Powinno się to wkrótce zmienić
Możliwość samofakturowania przewidują przede wszystkim przepisy unijne, czyli 112 dyrektywa VAT. Zgodnie z jej art. 220 faktura może być wystawiona przez samego podatnika lub też w jego imieniu i na jego rzecz przez osobę trzecią.Regulację tę uzupełnia art. 224 dyrektywy, który określa ramowe warunki formalne wystawiania faktur przez nabywcę lub usługobiorcę:- istnienie w tym zakresie porozumienia pomiędzy stronami oraz- określonej procedury zatwierdzania poszczególnych faktur.[srodtytul]Kłopotliwy podpis...[/srodtytul]Wdrożeniem tych regulacji unijnych do polskiego prawa podatkowego jest § 6 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. dotyczącego m.in. zasad fakturowania. Określone w nim warunki wystawiania faktur przez nabywcę stawiają pod znakiem zapytania sens stosowania tego rozwiązania.Pomijając wstępne warunki, czyli np. konieczność zawiadamiania organów podatkowych, największe wątpliwości budzi kwestia podpisu jako sposobu akceptacji...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL