Jak wyliczyć urlop pracującemu w dwóch firmach

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa pracownik pozostający w określonym stosunku pracy z danym pracodawcą. Jego wymiar wyliczany jest odrębnie dla każdego stosunku zatrudnienia
Wymiar i zasady udzielania urlopów pracowniczych, a także dopuszczalność wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop niewykorzystany, określa kodeks pracy w art. 152 i następnych.[srodtytul]Zależnie od stażu[/srodtytul]Zgodnie z art. 154 § 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521] kodeksu pracy[/link] dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu wynosi 20 dni przy zatrudnieniu krótszym niż lat dziesięć oraz 26 dni przy zatrudnieniu przekraczającym ten okres.W przypadku pracownika świadczącego pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy zgodnie z art. 154 § 2 k.p.Ważne jest, że przy ustalaniu stażu pracy, od którego zależą okresy urlopowe, wlicza się staż zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Oznacza to, że pracownik, który nabył prawo do np. 20 dni urlopu, podejmujący dodatkowe zatrudnienie, uz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL