fbTrack

Edukacja

O biznesie, emisji głosu i literaturze

Językowe studia podyplomowe to propozycja m.in. dla tych, którzy chcą się specjalizować w tłumaczeniach symultanicznych
Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Jak tłumaczyć rozmowy, pisma urzędowe w językach unijnych, jak rozmawiać w języku obcym o biznesie, a także jak nauczyć obcokrajowca polskiego – te umiejętności można nabyć na językowych studiach podyplomowych.
Podyplomowe studia językowo-kulturowe prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Lingwistyki Stosowanej. W swojej ofercie ma następujące studia: European Masters in Conference Interpreting, Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy, Studia Podyplomowe Białorutenistyczne, Studia Podyplomowe Ukrainoznawcze czy Studia Podyplomowe Rosja Współczesna. – Studia przeznaczone są zarówno dla absolwentów szkół wyższych, którzy niedawno skończyli studia, jak i dla osób, które zdobyły już jakieś doświadczenie zawodowe – informują pracownicy biura prasowego uczelni. Dodają, że podyplomowe studia językowe na UW przeznaczone są między innymi dla osób, które chcą się ubiegać o uprawnienia niezbędne w pracy tłumacza, nabyć umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego, przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, albo tych, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy o współczesnej Rosji.
[srodtytul]Praktyki w Parlamencie Europejskim [/srodtytul] W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kilka językowych studiów podyplomowych. Wśród nich są studia dla tłumaczy konferencyjnych, dla tłumaczy tekstów specjalistycznych, studium przekładu literackiego oraz nauczanie języka polskiego jako obcego.
Studia dla tłumaczy konferencyjnych przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim oraz doskonalą znajomość języka ojczystego. Słuchacze tego studium dzięki współpracy z Parlamentem Europejskim mogą brać udział w wakacyjnych warsztatach tłumaczenia ustnego dla tłumaczy pracujących dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. – Udział w tych warsztatach jest bezpłatny. W tych zajęciach uczestniczą zawodowi tłumacze instytucji unijnych – opowiada Katarzyna Pilitowska, rzeczniczka uczelni. – Dla osób, które pociąga zawód tłumacza, a które dobrze znają co najmniej jeden język obcy, takie studia są mądrą inwestycją. Inne studia językowe UJ przeznaczone są dla przyszłych tłumaczy tekstów specjalistycznych. Studia trwają dwa semestry i kosztują 4,8 tys. zł. Inne studia językowe na tej uczelni to nauczanie języka polskiego jako obcego, które trwają trzy semestry i kosztują 3,6 tys. zł. – Są przeznaczone dla absolwentów magisterskich studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego – tłumaczy przedstawicielka UJ. Dodaje, że studia przygotowują kandydatów do nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemców w kraju i za granicą. Dla osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury pięknej są przeznaczone studia przekładu literackiego. – Ich słuchacze mają zajęcia w zakresie praktyki i teorii przekładu literackiego – opowiada rzecznik UJ. Duży wybór podyplomowych studiów językowych ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Można się tam zdecydować na kierunek nauczanie języka polskiego jako obcego, który jest skierowany do absolwentów studiów humanistycznych, którzy pragnęliby nabyć uprawnienia do nauczania polszczyzny obcokrajowców i osób wywodzących się ze środowisk polonijnych. Studia trwają trzy semestry i kosztują 1,7 tys. zł za semestr. Na studia kształcenie nauczycieli języka angielskiego mogą się zdecydować absolwenci filologii angielskiej, którzy nie mają kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół, a chcieliby takie otrzymać. Poza tym na te studia mogą się zdecydować inni absolwenci, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół, a znają język angielski na poziomie B2 plus. – Na te studia mogą się też zdecydować nauczyciele angielskiego, którzy chcą podnieść kwalifikacje w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej – mówią przedstawiciele uczelni. Te studia trwają trzy semestry, a cena za jeden to 1,5 tys. zł. UAM ma też w ofercie studia dla tłumaczy języków rosyjskiego, niemieckiego, skandynawskich, francuskiego czy też japońskiego. Nowością są studia podyplomowe językoznawstwa negocjacyjnego. – Ich absolwenci potrafią profesjonalnie prowadzić negocjacje dzięki stosowaniu skutecznych strategii negocjacyjnych. Potrafią elastycznie i umiejętnie dobierać strategie i taktyki negocjacyjne oraz dopasowywać je do różnych sytuacji zawodowych – mówią przedstawiciele uczelni.   [srodtytul]Dla zakwalifikowanych[/srodtytul] Uniwersytet Śląski proponuje kilka podyplomowych studiów językowych. Wśród nich są studia kwalifikacyjne nauczania i kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, studia dla tłumaczy języka angielskiego, obcy język biznesu (język angielski, język niemiecki) czy studia filologii polskiej dla absolwentów kierunków humanistycznych. – To propozycja dla absolwentów studiów wyższych, którzy przejdą przez kwalifikacje – informuje Magdalena Ochwat, rzecznik UŚ. Celem studiów obcy język biznesu jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną (w języku obcym) niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i innych instytucjach współpracujących z zagranicą. Natomiast podyplomowe studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego. – Przygotowują do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych – mówi rzecznik UŚ. Dodaje, że studia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów, dlatego uczelnia uruchomiła równolegle cztery edycje. Dwie w Polsce, po jednej w Rzymie i w Lipsku. W zależności od kierunku studiów językowych nauka trwa od dwóch do czterech semestrów i kosztuje od 1,5 do 1,8 tys. zł za semestr.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL