fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Prawomocne rozstrzygnięcie nadzorcze usuwa uchwałę z obrotu prawnego

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
[b]Rada gminy Lewandów podjęła uchwałę wprowadzającą zwolnienia w podatku od nieruchomości. Jednak jej postanowienia zostały przez organ nadzoru uznane za sprzeczne z prawem i nieważne. Obecnie rada pracuje nad treścią nowej uchwały regulującej tę samą materię. Czy w przepisach nowej regulacji powinny się znaleźć przepisy przejściowe, uchylające uchwałę zakwestionowaną przez organ nadzoru? Wyjaśniam, że rada nie zaskarżyła rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu.[/b]
[b]Nie.[/b] W takiej sytuacji nie ma powodu do zamieszczania w nowej uchwale w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przepisów uchylających uchwałę poprzednią – która została zakwestionowana przez organ nadzoru.
Prawidłowo wydane rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej, które nie zostało w ustawowym terminie zaskarżone do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, staje się prawomocne. Termin na jego zaskarżenie wynosi 30 dni liczonych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia radzie.
Konsekwencją prawomocności rozstrzygnięcia nadzorczego jest to, że stwierdzone w nim przepisy uchwały, której treść jest przedmiotem badania, lub jej całość, tracą moc obowiązującą. Przestają funkcjonować w obrocie prawnym. W konsekwencji rada, podejmując nową uchwałę regulującą ten sam zakres przedmiotowy co uchylona, nie musi zawierać w jej treści przepisów dotyczących utraty mocy obowiązującej uchwały, której dotyczyło rozstrzygnięcie nadzorcze RIO.
[i]Podstawa prawna:
– uchwała z 5 lutego 2010 r. kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, 53/2010.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA