Co zmienia się w VAT

www.sxc.hu
Od nowego roku zmienią się zasady rozliczania VAT od usług międzynarodowych, składania informacji podsumowujących, zwrotu VAT zapłaconego za granicą
Dwukrotnie wzrośnie też limit zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców, dzięki czemu więcej firm może zrezygnować z płacenia tego podatku.Te nowości to efekt wejścia w życie dwóch ważnych nowelizacji – jednej dostosowującej przepisy polskiej ustawy do regulacji zmienionych dyrektyw unijnych i drugiej, mniejszej, uchwalonej w grudniu, ograniczającej się, oprócz podwyższenia wspomnianego limitu, do poszerzenia zakresu wytycznych dla ministra finansów do wprowadzenia zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących.[b] Wprowadzone nimi zmiany zawarliśmy w ujednoliconym przez redakcję tekście ustawy o VAT - [link=http://www.rp.pl/artykul/6,412322_Ustawa_o_podatku__od_towarow_i_uslug.html]zobacz treść ustawy[/link].[/b]Szersze omówienie nowych przepisóustawę do dyrektyw unijnych, zamieściliśmy w DOBREJ FIRMIE z 3 grudnia 2009 r. w poradniku [link=http://www.rp.pl/temat/400351.html]"Zmiany w VAT w 2010 r."[/link]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL