Jak ma być szacowany dochód zagranicznego zakładu

www.sxc.hu
Według reguł określonych w nowych rozporządzeniach organy podatkowe mogą szacować dochód wynikający z transakcji między zagraniczną firmą macierzystą a jej zakładem w Polsce oraz między firmą polską a jej zakładem poza granicami kraju
Zgodnie z § 1 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C73DCEA6ABA103A5931858E8C40A2BAA?id=326444]rozporządzenia ministra finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych[/link] w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych jego przepisy stosuje się odpowiednio przy określaniu części dochodu:- podatnika niemającego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, prowadzącego działalność poprzez położony tu zagraniczny zakład (dalej: zakład zagranicznego podatnika) oraz- podatnika posiadającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, prowadzącego działalność poprzez zagraniczny zakład położony na terytorium innego państwa (dalej: zakład podatnika krajowego),która może być przypisana temu zakładowi.Ta regulacja powiązana jest ze zmianami w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL