Zakładową konstytucję możesz wprowadzić, jeśli masz takie życzenie

Mimo że zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, masz prawo utworzyć regulamin pracy. Dzięki temu informacji związanych z porządkiem pracy nie podajesz w obwieszczeniu
Regulamin pracy to firmowa konstytucja. Określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z organizacją pracy.[b] Reguluje: [/b]- warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,- wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,- systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,- porę nocną,- termin, miejsce i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,- wykazy prac wzbronionych młodocianym i kobietom,- rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,- wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,- obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL