Cena nabycia to wartość początkowa

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Czy wprowadzając samochód osobowy jako środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogę przyjąć jako jego wartość początkową cenę nabycia wynikającą z kopii wystawionej na mnie faktury dokumentującej zakup samochodu?
[b]Tak.[/b] Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W wypadku samochodu osobowego będzie nią cena jego nabycia. Jest to kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności m.in. o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony lub zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4B7A026AE2062C38A1F71EDEC582AFE6?id=172827]VAT[/link].Od tak ustalonej wartości początkowej o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL