Umowę z Polakiem podpisz po polsku i angielsku

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Od jutra angaże pracownicze można podpisywać w dwóch wersjach językowych. Warunek: pracownik musi być obywatelem naszego kraju
Tak stanowi ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim (DzU nr 161, poz. 1280). Nowe przepisy wchodzą w życie 15 października br. i zastrzegają, że umowy o pracę oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem będą zawierane co do zasady w języku polskim, a w języku obcym tylko w dwóch przypadkach:- jako dodatek do wersji polskojęzycznej – wówczas podstawą wykładni jest wersja w języku polskim, jeśli osoba świadcząca pracę jest obywatelem RP,- tylko w wersji obcojęzycznej – na wniosek osoby świadczącej pracę posługującej się językiem obcym, w którym sporządzana ma być umowa, jeśli osoba taka została pouczona o możliwości sporządzenia umowy w języku polskim.A jak było dotychczas? Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2005 r. (K 38/04) art. 8 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (DzU nr 90, poz. 999 ze zm.) zakazywał podpisywania umów o pracę w obcych językach nawet wtedy, gdy wniosek o to sk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL