Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury z 28 lipca 2009 r. w sprawie ewidencji czasu pracy kierowców (MR-I-jd/944828/2009)

W odpowiedzi na pytania, dotyczące [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=60299A992217ABDA8AAEDA545B206180?id=312522]nowelizacji ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[/link], Biuro Informacji i Promocji uprzejmie informuje:1. Czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy dla kierowców zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy oraz otrzymujących ryczałty za nadgodziny lub za pracę w nocy?Ewidencję czasu pracy kierowców prowadzi się dla wszystkich kierowców niezależnie od systemu, w którym wykonują pracę. Ustawa o czasie pracy kierowców nie zawiera w tym względzie żadnych wyłączeń, tak jak ma to miejsce w art. 149 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=61195E18FDACD4424824A7FCE4CFCC16?id=76037]ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link]. Należy zauważyć, że w zadaniowym systemie czasu pracy kierowca sam ustala rozkład pracy, ale wymiar zadania przewozowego określony przez pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL