Koniec urlopowej dyskryminacji rodziców

Przyjmujący dziecko na wychowanie mogą podzielić się urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach od jego startu
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Rodzice adopcyjni korzystający z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego zyskają takie same uprawnienia i ochronę przed zwolnieniem jak pracujący rodzice biologiczni
Wyrównywanie przywilejów dotyczyć będzie także osób korzystających od 2010 r. z urlopów ojcowskich i dodatkowych macierzyńskich. Skończyły się konsultacje społeczne projektu nowelizacji kodeksu pracy poprawiającej przepisy związane z rodzicielstwem, które dyskryminują rodziców przysposobionych dzieci.Wnioski w tej sprawie składali do resortu pracy rzecznik praw dziecka i rzecznik praw obywatelskich.– Nasz wniosek miał charakter wspierający. Cieszę się, że nowe przepisy zlikwidują podział na rodziców pierwszej i drugiej kategorii – mówi Lesław Nawacki z Biura RPO.Obecne przepisy kodeksu pracy nie przewidują dla rodziców adopcyjnych korzystających w urlopu na warunkach urlopu wychowawczego szczególnej ochrony stosunku pracy w zakresie, z jakim jest ona przyznana biologicznym rodzicom korzystającym z macierzyńskiego. [b]Nowe przepisy mają zrównać uprawnienia rodziców biologicznych i przysposabiających.[/b] Oznacza to np., że sąd pracy będzie mógł nie ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL