Wycofanie auta z firmy

Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych ekspert podatkowy
Fotorzepa
Samochód osobowy był włączony do ewidencji środków trwałych. Został kupiony w 2004 r. na firmę – spółkę cywilną, w której został całkowicie zamortyzowany. Obecnie chcielibyśmy wycofać auto z majątku firmowego, przenosząc je jednocześnie do majątku prywatnego. Jaka ma być procedura przeniesienia samochodu? Jakie będą skutki prawne, gdybyśmy chcieli sprzedać samochód jako osoba prywatna?
Skoro samochód jest całkowicie zamortyzowany, to z przekazaniem go na potrzeby prywatne nie wiążą się żadne skutki podatkowe. Wydatki na zakup tego pojazdu zostały już w całości rozliczone w ramach odpisów amortyzacyjnych. Nie ma więc żadnych skutków w podatku dochodowym.Wystąpią natomiast w podatku VAT. Przekazanie tego samochodu na potrzeby prywatne podlega VAT. Zakładam, że w 2004 r. spółka odliczyła część podatku od nabycia samochodu. Mimo to taka transakcja będzie zwolniona z VAT (samochód ma bowiem status towaru używanego, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia tylko części podatku).Zwolnienie takie jest przewidziane w przepisach wykonawczych. Należałoby w związku z tym wystawić fakturę wewnętrzną ze stawką „zw” dokumentującą przekazanie tego samochodu. Innej szczególnej „procedury” przekazywania tego samochodu nie ma.Sprzedaż auta przez wspólnika będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Sprzedaży bowiem...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL