Abolicja dla zadłużonych matek mających własny biznes

Nieopłacone składki z działalności gospodarczej prowadzonej w czasie urlopów rodzicielskich będą umarzane od początku września tego roku
Ustawa nowelizująca rozwiązuje problem zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne osób, które po 1 stycznia 1999 r., pobierając zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (dalej dla obu form: zasiłek macierzyński) bądź przebywając na urlopie wychowawczym, prowadziły działalność, ale nie opłaciły należnych z tytułu tej działalności składek społecznych. Problem ten dotyczy też osób prowadzących pozarolniczą działalność, z którymi w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego albo przebywania na urlopie wychowawczym współpracowały osoby bliskie (np. małżonek) i mimo że podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako osoby współpracujące, nie zostały za te osoby opłacone składki należne z tytułu współpracy.[srodtytul]Zaległości z pierwszych miesięcy po porodzie [/srodtytul]Osoba, która od 1 stycznia 1999 r. do 1 września 2009 r. miała obowiązek opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczen...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL