fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Suma przekracza 200 zł, ryczałt nie wchodzi w grę

Jak postąpić, jeśli w danym miesiącu suma należności z umów-zleceń zawartych z daną osobą przekracza 200 zł. Czy owe 200 zł będzie opodatkowane ryczałtowo, a od reszty należy pobrać normalną zaliczkę na podatek?
Od tego roku przychody m.in. z umów-zleceń i o dzieło uzyskiwane w ramach działalności wykonywanej osobiście mogą być opodatkowane w sposób zryczałtowany 18-proc. podatkiem, który oblicza się od przychodu bez pomniejszenia go o koszty uzyskania i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne.Z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT wynika, że taki ryczałt pobiera się wtedy, gdy:- umowa jest zawarta z osobą niebędącą pracownikiem,- suma należności z tego samego tytułu uzyskanych u tego samego płatnika (na podstawie jednej lub kilku umów) nie przekracza miesięcznie 200 zł.Jeśli warunki te nie są spełnione, a tak będzie m.in. w sytuacji, o którą pyta czytelnik, czyli gdy w danym miesiącu suma należności z umów-zleceń uzyskanych przez daną osobę u danego płatnika przekroczy 200 zł, zryczałtowane opodatkowanie nie wchodzi w grę. Płatnik powinien pobrać od całości, a nie tylko od nadwyżki ponad 200 zł zaliczkę na podatek zgodnie z art. 41 ust. 1 według stawki 1...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA