fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Pogorszenie nastrojów w przemyśle

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest we wrześniu oceniany nieco mniej optymistycznie niż w sierpniu i w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat
We wrześniu ogólny klimat koniunktury w przemyśle jest oceniany mniej optymistycznie niż w sierpniu i wynosi plus 11 wobec plus 14 - podał GUS.
Poprawę koniunktury sygnalizuje 24 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 13 proc. (przed miesiącem odpowiednio 26 proc. i 12 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Na nastroje przedsiębiorców wpływa zmniejszenie bieżącego portfela zamówień i produkcji, przy utrzymujących się korzystnych prognozach w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie. Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu.
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest nieco mniej optymistycznie niż przed miesiącem i mniej korzystnie niż we wrześniu ostatnich dwóch lat. We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 24 wobec plus 26 w sierpniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 30 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 6 proc. (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 32 proc. i 6 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Powodem pogorszenia nastrojów są ostrożniejsze niż w sierpniu, ale nadal korzystne oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej. Nadal utrzymują się optymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, odpowiednie prognozy są ostrożniejsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. We wrześniu ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest nieco mniej optymistycznie niż w sierpniu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie plus 8 wobec plus 9 w sierpniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje - tak jak w sierpniu - 23 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie 15 proc. (w ubiegłym miesiącu 14 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Z badań wynika, że wzrost bieżących i przyszłych cen towarów jest nieco wolniejszy od zgłaszanego w sierpniu. Na najbliższe miesiące planowany jest jedynie nieznaczny wzrost zatrudnienia. Na pogorszenie nastrojów wpływają mniej korzystne niż przed miesiącem oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży. Zarówno bieżąca jak i przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest oceniana negatywnie. Najlepsze oceny ogólnego klimatu koniunktury we wrześniu formułują firmy z sekcji pośrednictwo finansowe; są one zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, choć mniej korzystne od sygnalizowanych we wrześniu ubiegłego roku. Najmniej optymistycznie, nieco gorzej niż w sierpniu br. i w analogicznym miesiącu przed rokiem, oceniają ogólny klimat koniunktury jednostki z sekcji hotele i restauracje.
Źródło: GUS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA