fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pieniądze za rozstanie nie tylko po wypowiedzeniu

Niektórym podwładnym pracodawca wypłaca spore sumy na odchodne, nawet jeżeli nie dał im wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych czy ekonomicznych
Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o jego niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Wynika tak z art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty. Stosunek pracy ustaje wówczas z końcem miesiąca, kiedy dyrektor otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Zainteresowanemu należy się odprawa na poziomie od miesięcznego do sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Jej wysokość zależy od liczby lat przepracowanych na dotychczasowym stanowisku. Za każdy rok pracy przysługuje miesięczne świadczenie, aż do górnego pułapu. Dla przykładu: temu, kto przed otrzymaniem orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy przepracował na dotychczasowym stanowisku trzy miesiące, dajemy odprawę właśnie za trzy miesiące, a jeśli rok – za sześć miesięcy (maksymalny pułap).W razie cofnięcia skierowania do nauczania ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA