fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ciąża skutecznie chroni przed zwolnieniem

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy jeśli pracownica otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę i w jego trakcie zajdzie w ciążę, będzie objęta ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy?
Tak Jeśli pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia, zostanie objęta ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy przewidzianą dla kobiet w ciąży. Art. 177 k.p. stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa zgodziła się na to.Z przepisu tego wynika nie tylko zakaz wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie w ciąży, ale również zakaz rozwiązania już wypowiedzianej umowy. Jeżeli w dniu wręczenia wypowiedzenia umowy pracownica nie była w ciąży, ale zaszła w nią w trakcie okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie nie może odnieść skutku w postaci rozwiązania umowy o pracę. Stosunek pracy między stronami musi więc trwać nadal. Warto tu wskazać uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r. (I PKN 330/0...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA