Start we wtorek o godz. 10. Do egzaminu zgłosiły się 493 osoby. Pierwszego dnia egzamin potrwa 6 godzin. Przeprowadzi go w całym kraju osiem komisji egzaminacyjnych powołanych przez ministra sprawiedliwości. We wtorek i środę zdający będą opracowywać projekty aktów notarialnych. Trzeciego dnia, tj. 7 września, zadanie może polegać na: opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej; uzasadnieniu jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotował zespół: przedstawiciele ministra sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych odręcznie lub przy użyciu komputera.

Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań na komputerze, będą korzystali z własnych laptopów. Ich prywatny sprzęt został odpowiednio przygotowany i sprawdzony. Laptopy muszą spełniać wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnych.

Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictw.

Gdzie kandydaci na rejentów piszą egzamin? MS uruchomił po jednej komisji w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi siedem osób: czterech przedstawicieli ministra sprawiedliwości; dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz jeden pracownik naukowy; naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Polsce. ©?

—a.ł.