Przekształcanie spółek w Unii Europejskiej ma być prostsze

Łączenie i podział spółek w Unii Europejskiej ma się odbywać z zachowaniem praw wierzycieli i mniejszościowych akcjonariuszy.

Publikacja: 19.04.2023 07:31

Przekształcanie spółek w Unii Europejskiej ma być prostsze

Foto: Adobe Stock

Rozwiązania te zawiera projekt noweli kodeksu spółek handlowych, który we wtorek przyjął rząd.

Chodzi o ułatwienie spółkom działalności na rynku wewnętrznym UE poprzez m.in. wprowadzenie jednolitych przepisów dla przekształceń i podziałów transgranicznych oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych, np. systemu integracji rejestrów. Będą też nowe reorganizacje spółek, jak uproszczone połączenie oraz podział przez wyodrębnienie.

Z drugiej strony nowela zawiera przepisy ochronne dotyczące osób i firm, których interesy mogłyby zostać naruszone w wyniku transgranicznego przekształcenia, w tym możliwość zabezpieczenia roszczeń wierzycieli, obowiązek sporządzenia sprawozdania dla wspólników i pracowników oraz możliwość zgłoszenia uwag do planów przekształceń przez pracowników, wierzycieli, wspólników.

Wierzyciel będzie mógł też złożyć wniosek do sądu o ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń jego roszczeń wynikłych z przekształcenia, złożyć uwagi do planu przekształcenia i dochodzić swych roszczeń od spółki przekształcanej w państwie siedziby spółki, wytaczając jej proces w ciągu dwóch lat od przekształcenia. Przy podziale transgranicznym ma obowiązywać zasada solidarnej odpowiedzialności, gdy roszczenie wierzyciela spółki podlegającej podziałowi nie zostanie zaspokojone przez spółkę, której przydzielono dług.

Wspólnicy mniejszościowi też mają otrzymywać sprawozdania określające skutki tej operacji i będą mogli składać uwagi do planu transgranicznego przekształcenia. Wreszcie uzyskają prawo żądania odkupu ich udziałów lub akcji, po ekwiwalentnej cenie, co oszacuje niezależny biegły.

Nowela w dużej części ma wejść w życie 1 sierpnia 2023 r.

Etap legislacyjny: projekt trafi do Sejmu do pierwszego czytania

Czytaj więcej

Skuteczne przeniesienie spółki w granicach Unii Europejskiej

Rozwiązania te zawiera projekt noweli kodeksu spółek handlowych, który we wtorek przyjął rząd.

Chodzi o ułatwienie spółkom działalności na rynku wewnętrznym UE poprzez m.in. wprowadzenie jednolitych przepisów dla przekształceń i podziałów transgranicznych oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych, np. systemu integracji rejestrów. Będą też nowe reorganizacje spółek, jak uproszczone połączenie oraz podział przez wyodrębnienie.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej