Przekształcanie spółek w Unii Europejskiej ma być prostsze

Łączenie i podział spółek w Unii Europejskiej ma się odbywać z zachowaniem praw wierzycieli i mniejszościowych akcjonariuszy.

Publikacja: 19.04.2023 07:31

Przekształcanie spółek w Unii Europejskiej ma być prostsze

Foto: Adobe Stock

Rozwiązania te zawiera projekt noweli kodeksu spółek handlowych, który we wtorek przyjął rząd.

Chodzi o ułatwienie spółkom działalności na rynku wewnętrznym UE poprzez m.in. wprowadzenie jednolitych przepisów dla przekształceń i podziałów transgranicznych oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych, np. systemu integracji rejestrów. Będą też nowe reorganizacje spółek, jak uproszczone połączenie oraz podział przez wyodrębnienie.

Z drugiej strony nowela zawiera przepisy ochronne dotyczące osób i firm, których interesy mogłyby zostać naruszone w wyniku transgranicznego przekształcenia, w tym możliwość zabezpieczenia roszczeń wierzycieli, obowiązek sporządzenia sprawozdania dla wspólników i pracowników oraz możliwość zgłoszenia uwag do planów przekształceń przez pracowników, wierzycieli, wspólników.

Wierzyciel będzie mógł też złożyć wniosek do sądu o ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń jego roszczeń wynikłych z przekształcenia, złożyć uwagi do planu przekształcenia i dochodzić swych roszczeń od spółki przekształcanej w państwie siedziby spółki, wytaczając jej proces w ciągu dwóch lat od przekształcenia. Przy podziale transgranicznym ma obowiązywać zasada solidarnej odpowiedzialności, gdy roszczenie wierzyciela spółki podlegającej podziałowi nie zostanie zaspokojone przez spółkę, której przydzielono dług.

Wspólnicy mniejszościowi też mają otrzymywać sprawozdania określające skutki tej operacji i będą mogli składać uwagi do planu transgranicznego przekształcenia. Wreszcie uzyskają prawo żądania odkupu ich udziałów lub akcji, po ekwiwalentnej cenie, co oszacuje niezależny biegły.

Nowela w dużej części ma wejść w życie 1 sierpnia 2023 r.

Etap legislacyjny: projekt trafi do Sejmu do pierwszego czytania

Czytaj więcej

Skuteczne przeniesienie spółki w granicach Unii Europejskiej

Rozwiązania te zawiera projekt noweli kodeksu spółek handlowych, który we wtorek przyjął rząd.

Chodzi o ułatwienie spółkom działalności na rynku wewnętrznym UE poprzez m.in. wprowadzenie jednolitych przepisów dla przekształceń i podziałów transgranicznych oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych, np. systemu integracji rejestrów. Będą też nowe reorganizacje spółek, jak uproszczone połączenie oraz podział przez wyodrębnienie.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie