Współpraca pomiędzy zarządem a radą nadzorczą

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych powinien wzmocnić pozycję organu jakim jest rada nadzorcza oraz sprawić, aby współpraca rady z zarządem była bardziej skrupulatna i szczegółowa.

Publikacja: 12.04.2022 20:15

Współpraca pomiędzy zarządem a radą nadzorczą

Foto: Adobe Stock

Większy zakres obowiązków i uprawnień ustanowiony dla rady nadzorczej powinien pozytywnie wpłynąć na jakość nadzoru nad spółkami oraz przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia potencjalnych oszustw, nadużyć finansowych czy działań na szkodę spółki.

Rada Nadzorcza jest organem, który ma na celu kontrolowanie działań danego przedsiębiorstwa bez bezpośredniego ingerowania w jego działania czy strukturę. Jest wybierana przez Zgromadzenie Wspólników i jest swego rodzaju nadzorcą majątku, który właściciele powierzyli do zarządzania organom zarządczym. Obowiązek powołania rady nadzorczej spoczywa na spółkach akcyjnych oraz spółkach publicznych – w przypadku tych pierwszych, ilość członków rady powinna wynosić minimum 3 osoby, zaś w przypadku drugich, 5 członków.

Pozostało 88% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego