ZUS

Rozliczenie z PFRON za 2017 r. do 22 stycznia

123RF
Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają obowiązek do 20 stycznia wysyłać do Funduszu dokumenty rozliczeniowe za poprzedni rok. Zakłady pracy chronionej dodatkowo muszą składać w tym terminie wojewodom informację INF-W za drugie półrocze minionego roku.

W związku z tym, iż 20 stycznia 2018 r. wypada w sobotę, termin na wysłanie przez pracodawców rozliczenia do PFRON i do wojewody za 2017 r. upłynie 22 stycznia 2018 r., tj. w poniedziałek.

Jest to termin, w którym pracodawcy mają obowiązek przesłać Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozliczenia roczne na drukach DEK-R i INF-2 za pośrednictwem systemu e-pfron2.

Rozliczenia roczne

Obowiązek złożenia DEK-R dotyczy:

- firm, w których zatrudnienie przekracza 25 etatów i które nie osiągają 6-proc. wskaźnika osób niepełnosprawnych,

- zakładów pracy chronionej (zpchr) oraz byłych zpchr, które utraciły status w 2017 r. i po utracie statusu wciąż mają pozostawiony zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pozostałe firmy, które osiągają 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przekazują roczną informację INF-2 za 2017 r. Muszą ją też przesłać zpchr.

Rozliczenia miesięczne

W tym samym czasie pracodawcy muszą wysłać do PFRON miesięczną deklarację za grudzień, np. DEK-IIa (zpchr), DEK-I-0 (pracodawca dokonujący obowiązkowych wpłat na PFRON), oraz informację INF-1 za grudzień 2017 r. (pracodawcy mający 6-proc. wskaźnik osób niepełnosprawnych oraz zpchr).

Rozliczenia półroczne (zpchr)

Zpchr do 22 stycznia 2018 r. muszą ponadto – oprócz sprawozdawczości do PFRON – przesłać wojewodzie półroczną informację INF-W za 2017 r. (tj. za okres od lipca do grudnia 2017 r.). Dotyczy ona spełniania warunków legitymowania się statusem zpchr (druk INF-W).

Dodatkowe pole

Obecne zpchr, wysyłając deklarację DEK-IIa za grudzień 2017 r., mają obowiązek wypełnić poz. 18 na DEK-IIa i rozliczyć się z uzyskanych w 2016 r. zwolnień z PIT-4 lub podatku od nieruchomości, które przekazywały na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ten obowiązek dotyczy również byłych zpchr, które w 2016 r. przekazywały zwolnienie z PIT-4 od pracowników niepełnosprawnych na zfron. Oni również do 22 stycznia 2018 r. muszą wysłać deklarację DEK-IIa za grudzień 2017 r. i obowiązkowo wypełnić tylko poz. 18 – wpisując w niej:

- 0,00 – jeżeli wszystkie środki z w/w zwolnień zostały wykorzystane do 31 grudnia 2017 r., lub

- kwotę niewykorzystanych środków.

Niewykorzystaną kwotę trzeba wpłacić na konto PFRON również do 22 stycznia 2018 r.

—oprac. Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.ORG

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL